ครุศาสตร์ มรส. พร้อมต้อนรับจัดประชุม สค.ศ.ท. วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย
  17-07-2558   ครุศาสตร์ มรส. พร้อมต้อนรับจัดประชุม สค.ศ.ท. วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ «แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูและการเรียนการสอน »โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  07-07-2558   ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ «แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูและการเรียนการสอน »โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
 
คณะครุศาสตร์ต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี
  17-06-2558   คณะครุศาสตร์ต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี
 
 การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม GA ๑๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  22-05-2558   การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม GA ๑๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  20-05-2558   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปฐมนิเทศ)” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  12-05-2558   คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปฐมนิเทศ)” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี