การประชุมบุคลากรสายวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  24-03-2557   การประชุมบุคลากรสายวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  24-03-2557   โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  04-03-2557   ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
โครงการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  25-02-2557   โครงการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานหน้าอาคารคณะครุศาสตร์
  13-02-2557   คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานหน้าอาคารคณะครุศาสตร์
 
โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าครุศาสตร์ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ อาคารคณะครุศาสตร์
  29-01-2557   โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าครุศาสตร์ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ อาคารคณะครุศาสตร์
 
ภาพกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 11 มกราคม 2557 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  13-01-2557   ภาพกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 11 มกราคม 2557 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
  03-01-2557   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) ณ ห้อง GA๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  17-12-2556   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) ณ ห้อง GA๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณะครุศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  13-12-2556   คณะครุศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 


07-08-2556   รวมภาพการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2556 « ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 9 » ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
26-07-2556   คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
20-05-2556   โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2556 (การศึกษาปฐมวัย) ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
20-05-2556   โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 4 วันที่ 22 – 24 เมษายน 2556 (ภาษาอังกฤษ) ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา