ประกาศรายชื่อนักเรียน เพื่อเข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา 2558
  20-01-2558   ประกาศรายชื่อนักเรียน เพื่อเข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา 2558
 
กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทรับตรงแบบโควต้าพิเศษ ประจำปี 2558
  20-01-2558   กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทรับตรงแบบโควต้าพิเศษ ประจำปี 2558
 
 “วันเด็กแห่งชาติ 2558” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  10-01-2558   “วันเด็กแห่งชาติ 2558” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Learning รุ่น2/2 โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  09-01-2558   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Learning รุ่น2/2 โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
  09-01-2558   คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
 
กำหนดการกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2558” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  03-12-2557   กำหนดการกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2558” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 


04-08-2557   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ)
24-07-2557   กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง GA๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
23-07-2557   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
26-11-2556   คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “เข้าค่ายอบรมก้าวย่างอย่างมั่นใจในเพศศึกษาสู่ครูมืออาชีพ” วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา