หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์
  04-09-2558   หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์
 
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
  03-09-2558   หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
 
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  02-09-2558   หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
กำหนดการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 2-17 กันยายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  02-09-2558   กำหนดการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 2-17 กันยายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
เชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์งานศิลป์สู่สังคม ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโถงอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  10-08-2558   เชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์งานศิลป์สู่สังคม ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโถงอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ «แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูและการเรียนการสอน »โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  07-07-2558   ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ «แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูและการเรียนการสอน »โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องพิกุลทอง คณะครุศาสตร์